„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Mięsny “Kabo” A. Borowik W. Karpieszuk s.j.”

mająca na celu doposażenie zakładu produkcji mięsnej w maszynę pakującą rolową

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.