ZM Kabo w Choroszczy jest uczestnikiem dwóch projektów UE